Dvasiniai apmąstymai

Rugpjūčio 15d. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ

Kaipgi į Tave kreiptis, Valdove? Kokiais žodžiais Tave sveikinti? Kokiais gyrių vainikais puošti Tavo šventą ir garbingą galvą, Tave – gerumo teikėją, turtų davėją, žmonių giminės puošmeną, per Tave tikrai palaimintos visos kūrinijos pasididžiavimą?

Šv. Jonas Damaskietis (+ 754)