Dvasiniai apmąstymai

Sekminės

Viešpats, suteikdamas savo mokiniams galią atgimti Dieve, jiems kalbėjo: Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Jis per pranašus žadėjo laikų pabaigoje savo tarnams ir tarnaitėms išlieti šią Dvasią, kad anie galėtų pranašauti. Dėl to ji nužengė į žmogaus sūnumi tapusį Dievo Sūnų, su juo priprato gyventi žmonių giminėje, pasilikti žmonėse, buvoti Dievo kūriniuose, vykdydama juose Tėvo valią ir juos atnaujindama, senuosius žmones perkeisdama į naujuosius Kristuje.

Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato Prieš erezijas