Dvasiniai apmąstymai

Spalio 15 d. Šv.Teresė Avilietė (Teresa de Cepeda y Ahumada)

O šventa meilė tų, kurios Viešpatį tikrai myli ir Jo Dvasią gerai pažįsta! Jos negali ilsėtis, jei mato, kad gali bent kiek padėti kokiai nors sielai tapti geresnei, labiau pamilti Dievą ar ją paguosti, o gal iš pavojaus išgelbėti.

Tada joms sunku išbūti ramioms. Kai savo darbais nieko negali pasiekti, jos maldauja Viešpatį dėl tos daugybės sielų, kurios eina į pražūtį. Jos aukoja savo patiriamą paguodą ir laiko šitą auką dideliu laimėjimu, nes taip jos rūpinasi ne save patenkinti, bet tobulai vykdyti Dievo valią.

Iš knygos „Vienuolynų steigimas“ 5 sk.

 Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė) (1515 – 1582)