Dvasiniai apmąstymai

Kovo 19d. Šv. Juozapas, Švč.M.Marijos Sužadėtinis, Bažnyčios Globėjas

Savo užtarėju pas Viešpatį pasirinkau garbingąjį šv. Juozapą ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau. Ir iš tiesų aiškiai supratau, kad tai jis, mano tėvas ir mano vadovas, išgelbėjo mane iš vargų, taip pat ir kitų dar didesnių blogybių, susijusių su mano garbe ir mano sielos išganymu, ir man suteikė net daugiau, negu mokėjau prašyti....

Kiekvieną norėčiau įtikinti, kad garbintų šį šventąjį, nes iš patyrimo žinau, kiek daug malonių jis man išprašė iš Viešpaties Dievo. Niekuomet nepažinau nė vieno, kuris tikrai jį garbinęs ir ypač jam tarnavęs nebūtų sustiprėjęs dorybėmis. Man atrodo, kad jau keletas metų, kai per jo šventę prašau kokios nors malonės, ir jis visuomet išklauso. Jei ko nors ne visai tinkamo prašau, jis duoda man ką geresnio.  (Gyvenimas, šeštas skyrius).

Šv. Teresė Avilietė

Daugiau straipsnių