Dvasiniai apmąstymai

Rugpjūčio 9d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta OCD, Edith Stein (1891 – 1942)2)

Kryžiaus mokslas gali būti suprastas tik tada, kai suteikta galimybė išbandyti kryžiaus naštą. Aš tuo įsitikinusi nuo pat pirmojo akimirksnio, todėl savo širdies gilumoje ištariau: Ave Crux, spes unica! Sveikas, Kryžiau, vienintele viltie!

Edita Štein (Stein)

Kankinė, Europos globėja