Dvasiniai apmąstymai

Šventoji Švč. Trejybės Elžbieta OCD

Siela savo tyru žvilgsniu, nukreiptu į dieviškąjį tikslą, atsiskiria nuo ją supančių dalykų, o ypač nuo savęs pačios. Taigi ji spindi Dievo šlovės pažinimu, kaip sako apaštalas, nes leidžia dieviškajai Esybei atsispindėti joje ir įgauna Jo bruožų. Iš tiesų, tokia siela yra visų Jo dovanų didybės šlovei, ji ir pačiuose paprasčiausiuose veiksmuose gieda didžiąją giesmę, "naują giesmę", didžiai džiuginančią Dievą. Pakutinės rekolekcijos "Jo didybės šlovei".

Šv. Švč. Trejybės Elžbieta OCD (1880 - 1906)