Dvasiniai apmąstymai

Švč. M. Marija Rožinio Karalienė

Dievas buvo nesuvokiamas ir nepasiekiamas, neregimas ir visiškai neišmąstomas; tačiau pagaliau jis panoro būti suvokiamas, panoro būti regimas, panoro būti mąstomas.

Klausi, kaip? Štai kaip: jis guli ėdžiose, rymo ant Mergelės rankų, nuo kalno sako pamokslą, meldžiasi kiaurą naktį; kybo ant kryžiaus, mirtinai išblykšta, jis laisvasis tarp mirusiųjų, jis įsakinėja pragarui; arba štai jis prisikelia trečiąją dieną ir apaštalams rodo vinių vietas – pergalės žymes, pagaliau jų akyse žengia aukštyn, į dangaus slaptybes.

Iš šventojo abato Bernardo Pamokslų