Dvasiniai apmąstymai

Gruodžio 8d. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!

*

 

Per tavo garbingojo mergeliškumo Sūnų visi teisieji, kurie paliko pasaulį anksčiau už gyvybę teikiančiąją jo mirtį, džiūgauja, kad ištrūko iš savo vergovės, o angelai dėkoja, kad jų apgriautasis miestas vėl atstatytas.  

Iš šventojo vyskupo Anzelmo Pamokslų