Sausio 1d. Kalėdų aštuntoji diena 2020

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA

PALAIMINTŲ NAUJŲJŲ 2020 METŲ!