Liepos 16. d. ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARMELIO KALNO KARALIENĖ

Iškilmė (Karmelio Ordine)

Per ją išsipildė teisiųjų ir visų pranašų pranašystės. Iš jos patekėjo ši skaisčiausioji žvaigždė, kurios vedama tauta, vaikščiojusi tamsybėse, išvydo didelę šviesą.  

Marijai tinka daug įvairių vardų. Juk ji yra Dievo Sūnaus šventovė. Kitaip jis išėjo iš jos, negu įėjo, nes į įsčias jis įžengė be kūno, o išėjo apsivilkęs kūnu.

Iš šventojo diakono Efremo Siro Pamokslų