Rugpjūčio 9d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta OCD, Edita Štein (Stein) OCD

Kankinė, Europos globėja

Kryžiaus mokslas gali būti suprastas tik tada, kai suteikta galimybė išbandyti kryžiaus naštą. Aš tuo įsitikinusi nuo pat pirmojo akimirksnio, todėl savo širdies gilumoje ištariau: Ave Crux, spes unica! Sveikas, Kryžiau, vienintele viltie!

Edita Štein (Stein) (1891 – 1942)