Dvasiniai apmąstymai

I advento sekmadienis

Mes skelbiame Kristaus atėjimą, ne tik pirmąjį, bet ir antrąjį, kuris yra daug nuostabesnis už ankstesnįjį. Anas buvo pažymėtas kančios antspaudu, o šis nešios dieviškosios karalystės diademą.

Dažniausiai su  mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi susiję įvykiai esti dvilypiai. Yra du gimimai: vienas iš Dievo prieš visus amžius, kitas iš Mergelės laikų pabaigoje. Du nužengimai: vienas nepastebimas, nelyginant ant vilnos iškritęs lietus, o antras regimas ir didingas, kuris dar įvyks.

Iš šventojo vyskupo Kirilo Jeruzaliečio Katekezių