Dvasiniai apmąstymai

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas - Trys Karaliai

Mylimieji, pažinę šiuos Dievo malonės slėpinius, su džiaugsmu švęskime mūsų užgimimo ir pirmojo tautų pašaukimo dieną dėkodami gailestingajam Dievui, kuris, kaip sako Apaštalas, mus padarė tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę.

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų