Lapkričio 1d. VISI ŠVENTIEJI Lapkričio 2d. VĖLINĖS

2021

Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: „Amen! Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“

 Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais apsiaustais?“  Aš jam atsakiau: ,,Mano viešpatie, tu žinai“. Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio krauju.

Apr 7

+

Nuo Lapkričio 1 d. po pietų ir visą Vėlinių oktavą (iki 8d.) galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai, aplankant kapus.