Gruodžio 14d. ŠV. KRYŽIAUS JONAS, Karmelitų Ordino Tėvas

Kunigas, Bažnyčios Mokytojas

Štai kodėl apaštalas Paulius apie Kristų bylojo: Jame slypi visi išminties ir Dievo pažinimo lobiai. Siela nėra pajėgi įeiti į šiuos lobynus nei prie jų prisiliesti, jei pirmiau nėra patyrusi ir išgyvenusi daugybės išmėginimų, vidinių ir išorinių kančių, jei pirmiau Dievas neapdovanojo jos proto ir jausmų malonėmis ir jei prieš tai nebuvo ilgo dvasinio ugdymo.

Bet visa tai yra menkesni dalykai ir tik padeda pažinti didžiuosius Kristaus slėpinius. Šis pažinimas yra didžiausias išmintingumas, kokį tik įmanoma pasiekti šiame gyvenime.

Iš šventojo kunigo Kryžiaus Jono Dvasinės giesmės