Rugpjūčio 15d. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ

Žolinė

Ir pasirodė danguje didis ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.

Apr 12,1

+

Kaipgi į Tave kreiptis, Valdove? Kokiais žodžiais Tave sveikinti? Kokiais gyrių vainikais puošti Tavo šventą ir garbingą galvą, Tave – gerumo teikėją, turtų davėją, žmonių giminės puošmeną, per Tave tikrai palaimintos visos kūrinijos pasididžiavimą?

Šv. Jonas Damaskietis (+ 754)