VASARIO 2 D. KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS)

Šventė

Ir mes Simeono dėka išvydome Dievo išganymą, kurį jis paruošė visų tautų akivaizdoje ir apreiškė naujojo Izraelio, tai yra mūsų, garbei; ir išsyk buvome išvaduoti nuo anos senos ir tamsios nuodėmės, kaip ir Kristų pamatęs Simeonas – iš šio gyvenimo pančių.

 Tikėjimu apkabinę Kristų, atėjusį pas mus iš Betliejaus, buvę pagonys tapome Dievo tauta, nes jis yra Dievo Tėvo išganymas; ir savo akimis išvydome kūnu tapusį Dievą, o išvydę Dievo artumą ir palietę jį sielos rankomis, esame vadinami naujuoju Izraeliu; ir švenčiame jį kasmetėmis šventėmis, idant niekada jo nepamirštume.

Iš šventojo vyskupo Sofronijaus Pamokslų