PELENŲ TREČIADIENIS

GAVĖNIA

 Būkime nuolankios širdies, broliai, išsižadėkime bet kokio išdidumo, puikybės, kvailybės, pykčių ir darykime, kaip yra parašyta.

Nes Šventoji Dvasia sako: Išminčius tenesididžiuoja savo išmintimi, nei stipruolis tenesigiria savuoju stiprumu, nei turtuolis tenesipuikuoja savo turtais, bet kas nori girtis, tesigiria Viešpačiu, kad gali jo ieškoti, vykdyti jo teisingumą ir teisumą.

Ypač dera prisiminti Viešpaties Jėzaus žodžius, kuriais jis mus mokė būti ramius ir kantrius.

Iš šventojo popiežiaus Klemenso I Laiško korintiečiams