VIEŠPATS ĮSIVEDĖ MANE Į VYNINĘ

Giesmių giesmė 2,4

Taigi sužadėtinė sako: Jis įsivedė mane į vyninę ir sutvarkė mano meilę. Iš to aš atpažįstu, kad šios malonės dydis yra nepaprastas. Juk vyno galima duoti daugiau ar mažiau išgerti, geresnio ar blogesnio, daugiau ar mažiau apsvaiginti.

Taip yra ir su šia Viešpaties malone. Vienai Jis duoda tik truputį susikaupimo vyno, kitai daugiau, trečiai taip gausiai, kad ji pamiršta save ir savo juslingumą ir viskas, kas žemiška, dingsta jai iš akių. Vienai Jis suteikia didelį uolumą Jo tarnyboje, kitai - vidinį paskatinimą, dar kitai didelę artimo meilę. Ir teikia taip, kad jos, visiškai pasinėrę į šias joms suteiktas malones, nebejaučia didelių kančių.

Sužadėtinės žodžiuose telpa labai daug. Viešpats veda ją į vyno rūsį, kad ten ji dar labiau, be saiko būtų praturtinta.

Apie Dievo meilę, Šeštas skyrius, 2

Šv. Teresė Avilietė