Spalio 15 d. Šv.Teresė Avilietė

Mergelė, Bažnyčios Mokytoja, Karmeličių Ordino reformatorė

Kas Kristų Jėzų, draugą ir kilnųjį vadovą, yra priėmęs į savo širdį, tas gali viską ištverti: mat jis mus gelbsti, stiprina, nė vieno neapleidžia, jis yra tikrasis ir ištikimasis draugas. Aiškiai matau, kad jeigu norime patikti Dievui ir gauti iš jo didžių malonių, jis trokšta jas mums suteikti iš Kristaus rankų per jo švenčiausiąją žmogystę, kuria jo Didybė gėrėjosi.

Aš daugybę kartų tuo įsitikinau iš patirties, be to, pats Viešpats man tai pasakė. Tikrai, savo akimis regėjau, kad mums reikia įeiti per šiuos vartus, jeigu norime, kad Aukščiausioji Didybė mums atskleistų nesuvokiamus ir paslėptus dalykus. Kito kelio, net ir pasiekus kontempliacijos viršūnę, neverta ieškoti. O šiuo keliu žengiama saugiai ir nepavojingai. Juk Viešpats yra mūsų šaltinis, iš kurio ir per kurį mums ateina visos gėrybės, - jis mums tai atskleis. Jeigu atidžiau įsižiūrėsime į jo gyvenimą, nerasime geresnio ir tobulesnio pavyzdžio, kuriuo vertėtų sekti.

Iš šventosios mergelės Jėzaus Teresės Raštų