DIDYSIS PENKTADIENIS. KRISTAUS KANČIA IR MIRTIS

Kristaus Kraujo galia

 Iš Jo šono ištekėjo kraujo ir vandens. Aš noriu, kad tu, klausytojau, nepristigtum dėmesio ir įsigilintum į šitokių paslapčių esmę. Turiu dar tau atskleisti mistinę, paslėptąją prasmę. Jau sakiau, kad vanduo ir kraujas buvo Krikšto ir Eucharistijos simbolis. O Bažnyčia remiasi būtent šiais sakramentais, atgimdančiu nuplovimu ir Šventosios Dvasios atnaujinimu, taigi, Krikštu ir Eucharistija, kurie yra ištryškę iš Jo šono. Tad iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią, kaip iš Adomo šono buvo sukurta jo žmona Ieva.

Iš šventojo vyskupo Jono Auksaburnio Katechezių

+

Šiandien prasideda Dieviškojo Gailestingumo novena