DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Viešpaties nužengimas į pragarus

O tau įsakau: Pabusk, kuris miegi.

Kas čia dedasi? Šiandien žemėje stojo didelė tyla; didelė tyla ir vienatvė; didelė tyla, nes miega Karalius; žemė nutirpo iš baimės ir tylėjo, nes Dievas užmigo kūne ir pažadino tuos, kurie miegojo nuo amžių. Dievas numirė kūne ir supurtė pragarus.

Taigi jis išeina ieškoti pirmojo tėvo it pražuvusios avies. Jis nori aplankyti tuos, kurie sėdi niūrioje tamsoje ir mirties šešėlyje; kalinio Adomo ir kartu kalinčios Ievos iš skausmų išvaduoti ateina Dievas ir jo Sūnus.

Iš senosios Šventojo ir didžiojo šeštadienio homilijos