XXX EILINIS SEKMADIENIS

„Rabuni, kad praregėčiau!“

Далее

30. Sonntag im Jahreskreis

Wir jubeln über die Hilfe des Herrn. Wir frohlocken im Namen unseres Gottes

Далее

Spalio 15 d. Šv.Teresė Avilietė

Mergelė, Bažnyčios Mokytoja, Karmeličių Ordino reformatorė

Далее

15. Oktober 2015 HOCHFEST UNSERER HEILIGEN MUTTER TERESA VON JESUS

Dein bin ich, gebor'n für dich. Was verfügst du über mich?

Далее

XXVII EILINIS SEKMADIENIS

Telaimina mus Dievas visą mūsų gyvenimą

Далее

Spalio 2 d. Šv. Angelai Sargai

    Viešpats kalba: „Aš pasiųsiu angelą, kuris eis pirm tavęs. Jis saugos tave kelyje ir nuves į vietą, kurią esu tau paskyręs. Skaitykis su juo ir klausyki jo balso! Tu neprieštarauk jam! Jis nepakęstų, jeigu pasipriešintumėte, nes jame mano vardas.

Jeigu klausysi jo balso ir visa darysi, ką įsakau, tuomet aš būsiu tavo priešams nedraugas ir prispausiu tavo skriaudėjus. Pirm tavęs mano angelas...

Далее