Maldos laikas

Šv. Mišios

Šv. Mišių aukojimas yra krikščioniškos bendruomenės branduolys. Nepakartojama Kristaus auka, kuri išbaigia ir pranoksta visas aukas, sudabartinama šv. Mišių aukoje. Ne mes, žmonės, atliekame pamaldas, bet pats Viešpats mus pašaukia ir paslaptingu būdu jose dalyvauja. Tokiu būdu Šv. Mišios  yra „viso krikščioniško gyvenimo šaltinis ir aukščiausias taškas“ (Antrasis Vatikano Susirinkimas, Lumen Gentium 11).

Pamaldos mūsų bažnyčioje

Darbo dienomis 7.30 val.

Sekmadieniais   9.00 val.

Maldos laikas

Liturginės Valandos

Septynis kartus per dieną mes susirenkame kartu, kad bendrai atliktume Liturginių Valandų (brevijoriaus) maldą.

Dieną įvairiu laiku švenčiamos Liturginės Valandos tęsia ir gyvybingai palaiko šv. Mišių metu atliktą garbinimą, padėką, išganymo paslapčių prisiminimą ir prašymus.

Liturginėje maldoje mes vienijamės su amžinu Kristaus šlovinimu ir, susijungę su visa bažnyčia, nuolat prašome Tėvą viso pasaulio išganymo.

5.45 Rytmetinė valanda

7.00 Trečia valanda

11.00 Šešta valanda

14.00 Devinta valanda

16.40 Vakarinė valanda (sekmadienį - 16.30)

19.30 Naktinė valanda

20.00 Aušrinė valanda

 

 

Maldos laikas

Švč. Sakramento adoracija

Prieš tabernakulį aš galiu atsiklaupti ir adoruoti. Ypač iškilminga adoracija yra tada, kai atidaromas tabernakulis ir Kristaus Kūnas yra išstatytas monstrancijoje. Nors akys mato tik baltą ostiją, bet širdis žino: „Tai Viešpats!“ Aš atsiklaupiu arba paprasčiausiai atsisėdu prieš Viešpatį ir nutylu. Užtenka tik širdimi kreiptis į Jėzų: „ Tu esi čia!“ Ir jau esu visiškoje adoracijoje.

Kartą per mėnesį mes kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją mūsų bažnyčioje.

Nuo 16.00 iki 18.00 val.

16.40 val. – giedotiniai sekmadienio Mišparai.

Pabaigoje – palaiminimas su Švč. Sakramentu.

Nuoširdžiai kviečiame!

Maldos laikas

Vidinė malda

Dažniausiai „vidinė malda“ yra suprantama kaip „maldos pakopa“, kurioje, užuot garsiai arba tyliai tarus žodžius, svarsčius ir vaizdingai mąsčius, iš Dievo ir į Dievą plūsta budri širdinga meilė, paremta tyla arba taupiu žodžiu. Vidinė malda – tai sąmoningas atsigręžimas į Dievą; nuo AŠ – į paslėptą Dievo TU. Šis tylus asmeniškas pokalbis su Viešpačiu nuolatinės maldos gyvenimą maitina ir gilina.

Vidinės maldos laikas:

nuo 6.00 iki 7.00 val. ir nuo 17.00 iki 18.00 val.

Maldos laikas

Maldos intencijos

Maldos intencijos

Duomenys