Gyvenimas vienuolyne

Mūsų dienotvarkė

05:45 – Rytmetinė valanda
(Laudes, Bažnyčios rytmetinis Dievo šlovinimas arba
Dievo Tautos Liturginės Valandos)
06:00 – Vidinė malda
07:00 – Priešpiečio (trečia) valanda (dalis Dieninės valandos)
07:30 – šv. Mišios
08:30 – Pusryčiai
09:00 – Darbo laikas
11:00 – Vidudienio (šešta) valanda (Dieninė valanda)
11:30 – Pietūs
13:00 – Dvasinis skaitymas
14:00 – Pavakario (devinta) valanda (Dieninės valandos dalis)
14:30 – Darbo laikas
16:40 – Vakarinė valanda (Mišparai)
(sekmadienį – 16:30 giedama Vakarinė valanda)
17:00 – Vidinė malda
18:00 – Vakarienė
18:30 – Naktinė valanda (Kompleta)
20:00 – Aušrinė valanda (Matutinum, Skaitinių malda), poilsis

Gyvenimas vienuolyne

Priėmimas ir ugdymas

Kandidatė, kuri po brandaus patikrinimo rodo pašaukimo mūsų Ordinui ženklus, gali būti priimta į postulatą. Šis pirmas bandomasis laikotarpis trunka vienerius metus. Novicijatas prasideda įvilktuvėmis ir baigiasi laikina profesija (vienuolinių įžadų sudėjimu). Laipsniškas įvedimas apima 6 metus (postulatas, novicijatas, laikina profesija). Amžinais įžadais sutvirtinamas galutinis ryšys su Dievu ir bendruomene. Džiugus pasiruošimas nuolankiam, neturtingam ir paprastam gyvenimui meldžiantis ir dirbant, gera sveikata, tinkamas charakteris ir dvasingumas, tam tikras gyvenimo patyrimas ir brandumas, meilė Bažnyčiai bei tinkamumas gyventi bendruomenėje – tai yra būtinos sąlygos gyvenimui Basųjų Karmeličių vienuolijoje.

Fotogalerija

Paspaudus ant nuotraukos, atsivers visa fotogalerija

Gyvenimas vienuolyne

Dalyvavimas šv. Mišiose

Šv. Mišių aukoje Kristus atnaujina savo sandorą su bažnyčia ir sudabartina savo velykinę auką.

Liturginėje maldoje kiekviena bendruomenė susijungia su amžina Kristaus šlovinimo malda ir vienybėje su visa bažnyčia primygtinai meldžia Tėvą visam pasauliui išganymo.

Mūsų svečiai ir bažnyčios lankytojai gali dalyvauti šv. Mišiose ir liturginių valandų maldoje.

Fotogalerija

Paspaudus ant nuotraukos, atsivers visa fotogalerija